“Yuchai” hereketlendirijisi dizel generatoryny öndüriji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

FOB bahasy:ABŞ-nyň 1000 $ - 30,000 / Set

Üpjünçilik ukyby:000ylda 4000 toplum / toplum

 

“Yuchai” hereketlendirijisi dizel generatoryny öndüriji, Lomaý dürli ýokary hilli“Yuchai” hereketlendirijisi dizel generatoryny öndürijiZanganghou Walter Elektrik Enjamlary Ltd.“Yuchai” hereketlendirijisi dizel generatoryny öndürijiÜpjün edijiler we“Yuchai” hereketlendirijisi dizel generatoryny öndüriji.

 

Fob bahasy:ABŞ-nyň 1000 $ - 30,000 / Set

Üpjünçilik ukyby:2000ylda 2000

Kiçi mukdar:1 toplum

Port:Şanhaý

Tölegiň şerti:T / T, L / C.

Ölçegi:baglydyr

Material:Demir we mis

Aýratynlyklary:kuwwat

Programmalar:Elektrik öndüriň

Müşderiler:üpjün ediji / öndüriji / kompaniýa / zawod / paýlaýjy / agent / soňky ulanyjy

Marketing meýdany:Aziýa, Afrika, Europeewropa, Arap sebiti

“Yuchai” hereketlendirijisi Dizel generatorynyň güýjüni maslahat beriň, aşakdaky güýje basyň

40kwa 50kwa 75kwa 100kva 120kwa 150kwa
180kwa 200kva 250kwa 300kva 350kva 400kwa
450kwa 500kva 550kwa 600kva 650kwa 700kwa
750kwa 800kwa 880kwa

1.jpg

 

Walter - “uchauçaý” seriýasy hereketlendiriji in Engineeringenerçilik enjamlary, oba hojalygy tehnikasy, elektrik öndürmek we deňiz dizel hereketlendirijileri, kuwwaty 40-880 KWt, şeýle hem hereketlendirijiniň modeli: YC4108 ,, YC4110, Guangxi Yuchai Motor Co., ltd. , YC6105, YC6108, YC6112 seriýasy, Dizel dwigateli zyňyndy synagyndan geçdi, hemmesi täze milli standart GB17691-2001 görnüşi tassyklamak tapgyry A emissiýa çäklerine (Europeanewropa standartynyň I talaplaryna laýyk gelýär) we käbir modeller Europeewropa II-e ýetýär .

 

14708962917546171.jpg

 

“Yuchai” generator toplumynyň standart konfigurasiýasy:

1. uchauçaý motory

2.Walter alternatory (opsiýa üçin Hytaý markasy alternatiwasy)

3.DEEPSEA DSE3110 dolandyryş paneli

4. ýokary hilli esas.

5.Anti-Wibrasiýa gurnalan ulgam

6. Batareýa we batareýa zarýad beriji

7.Senagat ýumşadyjy we çeýe egzoz şlangy

8. uchauçaý gurallary

 

“Yuchai Set Generator” -yň artykmaçlygy:

1. Halkara kepillik hyzmaty

2. Güýçli güýç, durnukly öndürijilik

3. Işlemek aňsat we howpsuzlyk

4. “YUCHAI GENRARTOR” has çydamly öndürijiligi we has uzak ömri bilen abatlamak we abatlamak has aňsat bolar, şonuň üçin çykdajylaryň has ýokary bolmagy.

5. Zawodyň göni satuw generator toplumy, hiliniň we arzan generatoryň bahasyna göz ýetiriň, ahyrky müşderileri has köp girdeji gazanyň

6. ISO9001 CE SGS BV kepilnamasy bilen

7. Dizel generatorlary ätiýaçlyk şaýlaryny has arzan bahadan dünýä bazaryndan almak aňsat

 

2.jpg

 

Generator modeli “Gengerator Prime Power” Gengerator garaşma güýji “Yuchai Motor” “Stamford Alternator” L * W * H. Agramy
KVA KVA Motor modeli Alternator modeli mm kg
W-Y40 40 44 YC4D60-D21 WDQ182J 1800 * 780 * 1250 800
W-Y50 50 56 YC4D85Z-D20 WDQ184J 1900 * 780 * 1250 810
W-Y75 75 83 YC6B135Z-D20 WDQ224F 2300 * 850 * 1350 1200
W-Y100 100 111 YC6B155L-D21 WDQ274C 2400 * 850 * 1500 1300
W-Y120 120 133 YC6B180L-D20 WDQ274D 2400 * 850 * 1500 1400
W-Y150 150 167 YC6A230L-D20 WDQ274E 2500 * 900 * 1650 1600
W-Y151 151 168 YC6A245L-D20 WDQ274E 2500 * 900 * 1650 1600
W-Y180 180 200 YC6L275L-D30 WDQ274G 2800 * 1100 * 1700 2200
W-Y200 200 222 YC6M285L-D20 WDQ274H 2800 * 1100 * 1700 2300
W-Y250 250 278 YC6M350L-D20 WDQ274J 3000 * 1100 * 1800 2500
W-Y300 300 333 YC6MK420L-D20 WDQ314D 3000 * 1100 * 1800 2700
W-Y300 300 333 YC6MKL480L-D20 WDQ314D 3100 * 1100 * 1900 3000
W-Y350 350 389 YC6T550L-D21 WDQ314ES 3600 * 1100 * 1950 3800
W-Y400 400 444 YC6T600L-D22 WDQ314F 3900 * 1100 * 2000 4050
W-Y440 440 489 YC6T660L-D20 WDQ314F 3950 * 1100 * 2000 4200
W-Y500 500 556 YC6T700L-D21 WDQ354C 4000 * 1200 * 2100 5000
W-Y500 500 556 YC6TD780L-D20 WDQ354C 4000 * 1200 * 2100 5000
W-Y550 550 611 YC6TD840L-D20 WDQ354D 400 * 1200 * 2100 5500
W-Y600 600 667 YC6C1020L-D20 WDQ354E 4000 * 1400 * 2100 6000
W-Y640 640 711 YC6C1020L-D20 WDQ354E 4000 * 1500 * 2100 7000
W-Y700 700 778 YC6C1070L-D20 WDQ354F 4000 * 1500 * 2100 7000
W-Y750 750 833 YC6C1220L-D20 WDQ404B 4000 * 1500 * 2100 7000
W-Y800 800 889 YC6C1220L-D20 WDQ404C 4000 * 1500 * 2100 7000
W-Y880 880 978 YC6C1320L-D20 WDQ404D 4000 * 1500 * 2100 7000

3.jpg

 

Walter generatory ýokary hilli önümi ulanýar, zerur jensetiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin her bir jikme-jigi äsgermezlik etmäň.

800玉柴细节图.jpg

 

4.jpg

 

Dizaýn → CNC zarbasy → Kebşirlemek → Synag → Gurmak → Polishing → Taýýar generatorlar → Encasement → Deliver

Dizaýndan gurnama, soňra bolsa enjamy ibermek, her bir bölümiň kämillik bilen üpjün edilmegi üçin işgärlerimiziň hiline berk gözegçilik etmegimizi talap edýäris.

800生产发货.jpg

7.jpg

 

24 sagat onlaýn hyzmat

Soraga 1 sagadyň dowamynda jogap berler

Kepillik bir ýyl ýa-da 1000 iş wagty, birinji ýerde durýar

CKD we SKD bar

Generator bölekleri aňsat bolýar

 

14695909911919935.jpg

water support

 

4.jpg

Içerki bazary yzygiderli giňeltmek bilen önümlerimiz Efiopiýa, Al Algerir, Polşa, Meksika, Boliwiýa, Hindistan, Täze Zelandiýa, Ekwador, Russiýa, Filippinler, Wýetnam, Liwiýa, Gana, Hindistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabystany, Siriýa eksport edildi. , Braziliýa, Nigeriýa, Günorta Afrika we ş.m. Dünýä bazarynda uly paýymyz bar we dünýäde ýokary abraýdan peýdalanýarys.

Satuwdan öňki hyzmat:

4.jpg

1. Enjamlaryň modelini saýlamak;

2. Müşderileriň aýratyn talaplaryna esaslanýan enjamlary dizaýn etmek we öndürmek.

Satyş:

4.jpg

Satuwdan soňky hyzmat işgärlerini ýerinde inatalizasiýa we düzetmek, şeýle hem iş işgärlerini taýýarlamak üçin ibermek.

satuwdan soňky hyzmat:

4.jpg

1. Meseläňizi çözmek üçin 7/24 hyzmaty bolan hünärmen tehnikler we satuwdan soňky hyzmat topary;

2. Zapas şaýlary bilen üpjün etmek.

 

14695909911919935.jpg

zhengshu

 

4.jpg

Walter 13 ýyllap synag we kynçylyklary başdan geçirýär, her dürli pudak şahadatnamasyny, ygtyýarnamasyny almak üçin köp zähmet çekýäris.

800证书.jpg

14695909911919935.jpg

 

baozhuang

 

4.jpg

 

 

 

Gaplamak maglumatlary:Umumy gaplama ýa-da faner gapagy

Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 günüň içinde iberilýär

 

运输.jpg

14695909911919935.jpg

 

 

Önümlerimizi halaýan bolsaňyz, bize ýüz tutuň.

Size zerur we ýerlikli ähli maglumatlary bermekden hoşal.

Biz Hytaýyň Zangzhouou şäherinde ýerleşýäris.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

 

4.jpg

 

product1.jpgKompaniýamyzdan has köp önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ýokardaky surata basmagyňyzy haýyş edýäris.

 

product3.jpgKompaniýamyzdan has köp önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ýokardaky surata basmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Hormatly jenap ýa-da satyn alyş dolandyryjysy:

Dizel generator web sahypamyzy üns bilen okanyňyz üçin sag boluň, öz dizaýnyňyz ýa-da jikme-jik talapyňyz bar bolsa, bize e-poçta iberip bilersiňiz.

Şeýle hem, anyk jikme-jiklikleri bilmeseňiz, generatoryň güýji, naprýa? Eniýe we ýygylyk ýaly talaplaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz.Zawodda ýa-da liftde ýa-da başga enjamlarda ulanylýarmy?Birini size maslahat berip bileris.

Şeýle hem önümçilikden öň naprýa .eniýäni we ýygylygyny barlap görmek üçin haýsy şäherdigiňizi bize aýtmalysyňyz.

Pls walterxinyi@gmail.com adresine poçta iberiň

Wagtyňyz üçin ýene-de bir gezek sag bolsun aýdýaryn we dizel generatorlarynyň uly bazarlary üçin bilelikde işleşeris diýip umyt edýärin

 

Gyzgyn bellikler:

Zhangangzhouou şäherinde ýerleşýän “Walter Elektrik enjamlary” Hytaýyň dizel öndürijileriniň we öndürijileriniň arasynda öňdebaryjydyr we hünärmen kompaniýa hökmünde iň oňat we iň täze 40kwa uchauchai hereketlendirijisi dizel generatoryny, 50kwa uchauchai motor dizelini öndürip bilýän öz öndürijilik zawodymyz bar. generator, 75kwa uchauçaý hereketlendiriji dizel generatory, 100kwa uchauçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 120kwa uchauçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 150kwa uchauçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 151kwa uchauçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 180kwa uchauçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 250kwa uchauchai motor 300kwa uchauçaý hereketlendiriji dizel generatory, 350kwa uchauçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 400kwa uchauçaý hereketlendiriji dizel generatory, 440kwa uchauçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 500kwa uchaçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 550kwa uchauçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 600kwa uchauçaý dizel generatory, 640kwa dwigatel dizel generatory, 750kwa uchauchai motor dizelgenerator, 800kwa uchauchai motory dizel generatory, 880kwa uchauchai motory dizel generatory, Hytaý, öndürijiler, üpjün edijiler, zawod, kompaniýa, lomaý, satyn almak, satmak, satmak, arzan, üpjün etmek, paýlamak

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň