Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Dizel generatorlarynyň kuwwat diapazony nämeden ybarat?

Kuwwatlylygy 10kva ~ 2250kva.

Getirmegiň wagty näçe?

Goýum tassyklanandan soň 7 günüň içinde eltip bermek.

Töleg möhletiňiz näçe?

a. Biz 30% T / T goýum, gowşuryşdan öň tölenen galyndy tölegi hökmünde kabul edýäris

gözüň öňünde bL / C.

Dizel generatoryňyzyň naprýa? Eniýesi nämeden ybarat?

Naprýa .eniýe, islegiňiz ýaly 220 / 380V, 230 / 400V, 240 / 415V.

Kepillik möhletiňiz näçe?

Kepillik möhletimiz 1-nji ýa-da 1000 iş sagady.Someöne käbir ýörite taslama esaslanyp, kepillik möhletimizi uzaldyp bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň