693988eb

Biz hakda

Önümçilik ulgamynyň hünär öndürijisi we dizaýneri: Walter Elektrik Enjamlary Co., Ltd.

Gurmak
Örtükler
About us1
About-us2
About us3
About us4

Biz kim

Professional önümçilik we nesil ulgamynyň dizaýneri:Walter Elektrik Enjamlary Ltd.

Walterzawod Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Zangzhouou şäherinde ýerleşýär.Zawodyň meýdany 2500 inedördül metrden gowrak bolup, lazer kesiji maşyn, CNC egiriji maşyn, CNC egiriji maşyn we ş.m. ýaly ösen enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Walterbirinji derejeli generator toplumlarynyň önümçiligini üpjün etmek üçin tehnikleri we ajaýyp desgalary synagdan geçirdi.

About us5
About us6

Biz näme edýäris

About us7

Walter dizel generator toplumlaryny öndürmek hökmünde baý önümçilik tejribämiz bar.Walter zawody 2003-nji ýylda gorkuzyldy, biz 16 ýyldan gowrak wagt bäri döredilen generatorda ýöriteleşýäris.Walter “Perkins”, “Cummins”, “Doosan”, “MTU”, “Volvo” we ş.m.-leriň OEM hyzmatdaşy we 5kw-3000kw aralygyndaky güýç aralygy. Dürli generator toplumlarynyň dizaýnyna görä aşakdaky görnüşler bar: açyk görnüş, sessiz görnüş (sessiz örtük bilen enjamlaşdyrylan), konteýner görnüşi, tirkeg görnüşi.

About us8

Akylly zawod .Akylly ussahana

Harytlaryň ýokary hilini kepillendirmek üçin Walter ERP Programma üpjünçiligini dolandyryş ulgamyny hödürledi we ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyny aldy.Generatorlaryň hemmesi CE tarapyndan tassyklandy.Productshli önümler zawoddan çykmazdan ozal sazlaýan we synagdan geçirýän standart bitewi önüm synagy, ahyrky ulanyjylaryň işleýän wagtynda generator toplumlarymyzdan kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin.

Gowy önümlerimiz we hyzmatlarymyz sebäpli has köp müşderiniň ynamyny gazandyk.Walter, Nigeriýadan, Perudan, Indoneziýadan telekommunikasiýa kompaniýalary ýaly köp sanly daşary ýurt kompaniýalary bilen giň hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Afrika, Günorta Afrika, Günorta Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa generatorlaryny eksport edýäris.

About us9
About us10

Geljekde müşderilerimize ýokary hilli önümleri, gowy hyzmatlary hödürlemegi dowam etdireris.Standartlaşdyrylan önümler bilen üpjün etmek, pfofessional hyzmat bermek, aňsat gönükdirilen we laýyk silýuslary üpjün etmek, takmynan üç standart uzak möhletleýin maksadymyza degişlidir.Maňa ynanyň, Walteri saýlamak siziň paýhasly kararyňyz bolar.

Müşderilerimiziň käbiri

About us11
About-us14
About-us17
About-us12
About us15
About us18
About us13
About us16
About us19

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň