Trailer generatory

  • trailer generator set

    tirkeg generator toplumy

    Jübi tirkeg görnüşi dizel generatory1.Adaty jübi telefonynyň ýa-da meýdanyň güýji talaplary üçin ýörite işlenip düzüldi.2.Gabyk, poslama garşy we gowy möhürlemek we ş.m. aýratynlyklary bilen ýokary hilli galvanizli plastinkadan ýa-da egilme plastinkadan ýasalýar.Dört tarapyň penjireleri we gapylary awtomatiki gidrawlik goldaw bilen üpjün edilendir, açmak aňsat.4.Şassi tigirleri, müşderileriň islegine görä iki, dört, alty tigirde dizaýn edilip bilner.El bilen, awtomatiki, gidrawliki bra ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň