Sessiz dizel generatory

  • Silent Engine Diesel Generator

    Sessiz hereketlendiriji dizel generatory

    Walter sessiz görnüşli generator 1. 1250kVA çenli genset üçin 20'ft konteýner we 1250kVA-dan genset üçin 40'ft konteýner kabul ediň.2. Doly konteýnerleşdirilen genset, ýük çykdajylaryny tygşytlaýan göni deňiz gatnawy üçin iberilip bilner.3. Sesi siňdirýän pagta we deşikli metal plastinka örtügiň daş-töweregine, şeýle hem ýangyn söndüriji bilen goýulýar.4. Daşarky senagat ýumşadyjy, ykjam we ýumşadyjy täsir.5. Şkaflar düzülen üpjünçilik ulgamy, dolandyryş otagy, yşyklandyryş ulgamlary, ş ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň