Şançaý dwigateli dizel generatoryny öndüriji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

FOB bahasy:ABŞ-nyň 1000 $ - 30,000 / Set

Üpjünçilik ukyby:000ylda 4000 toplum / toplum

 

Şançaý dwigateli dizel generatoryny öndüriji, Lomaý dürli ýokary hilliŞançaý dwigateli dizel generatoryny öndürijiZanganghou Walter Elektrik Enjamlary Ltd.Şançaý dwigateli dizel generatoryny öndürijiÜpjün edijiler weŞançaý dwigateli dizel generatoryny öndüriji.

 

Fob bahasy:ABŞ-nyň 1000 $ - 30,000 / Set

Üpjünçilik ukyby:2000ylda 2000

Kiçi mukdar:1 toplum

Port:Şanhaý

Tölegiň şerti:T / T, L / C.

Ölçegi:baglydyr

Material:Demir we mis

Aýratynlyklary:kuwwat

Programmalar:Elektrik öndüriň

Müşderiler:üpjün ediji / öndüriji / kompaniýa / zawod / paýlaýjy / agent / soňky ulanyjy

Marketing meýdany:Aziýa, Afrika, Europeewropa, Arap sebiti

“Shangchai” hereketlendirijisi Dizel generatorynyň güýjüni maslahat beriň, aşakdaky güýje basyň

60kwa 90kwa 120kwa 150kwa 160kwa 180kwa 250kwa
300kva 350kva 400kwa 500kva 600kva 750kwa 800kwa

1.jpg

 

SHANGCHAI seriýaly dizel dwigateli, Şangçaýyň täze modeli, dizel hereketlendirijisiniň markasy “SDEC”, SDEC tarapyndan işlenip düzülen we daşky gurşawy goraýan energiýa tygşytlaýjy önüm, aşakdaky ýaly artykmaçlyklary:

1 、 efficiencyokary netijelilik, iş meýdanynda ýangyjyň az sarp edilmegi, ýangyjyň iň az sarp edilişi 195 g / kw.sag.

2 、 reliokary ygtybarlylyk, köpmilletli agyr dizel hereketlendirijisiniň dizaýn tejribesi bilen, hereketlendirijiniň näsazlyk aralygy ortaça 4000 sagada çenli, ortaça abatlaýyş döwri 12000 sagatdan gowrak.

3 、 Gowy zyňyndylar we ýol zyňyndylarynyň talaplaryna laýyk gelmek.

 

14708962917546171.jpg

 

“Şangçaý” generatorynyň standart esbaplary:

1.Shangchai hereketlendirijisi

2.Walter alternatory (opsiýa üçin Hytaý markasy alternatiwasy)

3.DEEPSEA DSE3110 dolandyryş paneli

4. highokary hilli esas.

5.Anti-Wibrasiýa gurnalan ulgam

6. Batareýa we batareýa zarýad beriji

7.Senagat ýumşadyjy we çeýe egzoz şlangy

8.Shangchai gurallary

 

“Shangchai Set Generator” -yň artykmaçlygy:

1. Halkara kepillik hyzmaty

2. Güýçli güýç, durnukly öndürijilik

3. Işlemek aňsat we howpsuzlyk

4. “SHANGCHAI GENRARTOR” has çydamly öndürijilik we has uzak hyzmat ömri bilen abatlamak we abatlamak has aňsat bolar, şonuň üçin çykdajylaryň has ýokary bolmagy.

5. Zawodyň göni satuw generator toplumy, hiliniň we arzan generatoryň bahasyna göz ýetiriň, ahyrky müşderileri has köp girdeji gazanyň

6. ISO9001 CE SGS BV kepilnamasy bilen

7. Dizel generatorlary ätiýaçlyk şaýlaryny has arzan bahadan dünýä bazaryndan almak aňsat

 

2.jpg

 

Generator modeli “Gengerator Prime Power” Gengerator garaşma güýji Şançaý motory Walter Alternator L * W * H. Agramy
KVA KVA Motor modeli Alternator modeli mm kg
W-S69 69 77 SC4H95D2 WDQ224F 2000 * 850 * 1427 800
W-S94 94 104 SC4H115D2 WDQ274C 2100 * 880 * 1427 880
W-S125 125 139 SC4H160D2 WDQ274D 2100 * 880 * 1527 1000
W-S150 150 167 SC4H180D2 WDQ274E 2100 * 880 * 1327 1200
W-S160 160 178 SC8D220D2 WDQ274F 2200 * 1000 * 1627 1300
W-S188 188 209 SC7H230D2 WDQ274G 2450 * 1000 * 1627 1580
W-S188 188 209 SC7H250D2 WDQ274G 2450 * 1000 * 1627 1680
W-S250 250 278 SC8D280D2 WDQ274J 2600 * 1100 * 1190 1740
W-S250 250 278 SC9D310D2 WDQ274J 2600 * 1100 * 1190 1740
W-S250 250 278 SC13G310D2 WDQ274J 2600 * 1100 * 1190 1740
W-S313 313 348 SC9D340D2 WDQ314D 3200 * 762 * 1190 1740
W-S313 313 348 SC13G533D2 WDQ314D 3200 * 762 * 1190 1740
W-S375 375 417 SC12E460D2 WDQ314E 3200 * 1200 * 1707 1080
W-S375 375 417 SC15G500D2 WDQ314E 3200 * 1250 * 1700 2700
W-S375 375 417 SC13G420D2 WDQ314E 3200 * 1250 * 1700 2700
W-S438 438 487 SC12E500D2 WDQ314F 3200 * 1250 * 1700 2700
W-S500 500 556 SC25G610D2 WDQ354D 3200 * 1250 * 1700 2700
W-S625 625 694 SC25G690D2 WDQ354E 3200 * 1250 * 1700 2700
W-S625 625 694 SC27G755D2 WDQ354E 3200 * 1250 * 1700 2700
W-S750 750 833 SC27G830D2 WDQ404B 3700 * 1250 * 1872 4500
W-S813 813 903 SC33W990D2 WDQ404C 4500 * 1515 * 1889 6200

 

3.jpg

 

Walter generatory ýokary hilli önümi ulanýar, zerur jensetiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin her bir jikme-jigi äsgermezlik etmäň.

800上柴细节图.jpg

 

4.jpg

 

Dizaýn → CNC zarbasy → Kebşirlemek → Synag → Gurmak → Polishing → Taýýar generatorlar → Encasement → Deliver

Dizaýndan gurnama, soňra bolsa enjamy ibermek, her bir bölümiň kämillik bilen üpjün edilmegi üçin işgärlerimiziň hiline berk gözegçilik etmegimizi talap edýäris.

800生产发货.jpg

7.jpg

 

24 sagat onlaýn hyzmat

Soraga 1 sagadyň dowamynda jogap berler

Kepillik bir ýyl ýa-da 1000 iş wagty, birinji ýerde durýar

CKD we SKD bar

Generator bölekleri aňsat bolýar

 

14695909911919935.jpg

 

water support

 

 

4.jpg

 

Içerki bazary yzygiderli giňeltmek bilen önümlerimiz Efiopiýa, Al Algerir, Polşa, Meksika, Boliwiýa, Hindistan, Täze Zelandiýa, Ekwador, Russiýa, Filippinler, Wýetnam, Liwiýa, Gana, Hindistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Saud Arabystany, Siriýa eksport edildi. , Braziliýa, Nigeriýa, Günorta Afrika we ş.m. Dünýä bazarynda uly paýymyz bar we dünýäde ýokary abraýdan peýdalanýarys.

 

Satuwdan öňki hyzmat:

 

4.jpg

1. Enjamlaryň modelini saýlamak;

2. Müşderileriň aýratyn talaplaryna esaslanýan enjamlary dizaýn etmek we öndürmek.

 

Satyş:

 

4.jpg

Satuwdan soňky hyzmat işgärlerini ýerinde inatalizasiýa we düzetmek, şeýle hem iş işgärlerini taýýarlamak üçin ibermek.

 

satuwdan soňky hyzmat:

 

4.jpg

1. Meseläňizi çözmek üçin 7/24 hyzmaty bolan hünärmen tehnikler we satuwdan soňky hyzmat topary;

2. Zapas şaýlary bilen üpjün etmek.

14695909911919935.jpg

 

zhengshu

 

4.jpg

Walter 13 ýyllap synag we kynçylyklary başdan geçirýär, her dürli pudak şahadatnamasyny, ygtyýarnamasyny almak üçin köp zähmet çekýäris.

800证书.jpg

14695909911919935.jpg

 

baozhuang

 

 

4.jpg

 

 

 

Gaplamak maglumatlary:Umumy gaplama ýa-da faner gapagy

Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 günüň içinde iberilýär

 

运输.jpg

 

14695909911919935.jpg

 

 

Önümlerimizi halaýan bolsaňyz, bize ýüz tutuň.

Size zerur we ýerlikli ähli maglumatlary bermekden hoşal.

Biz Hytaýyň Zangzhouou şäherinde ýerleşýäris.Bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

 

4.jpg

 

product1.jpgKompaniýamyzdan has köp önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ýokardaky surata basmagyňyzy haýyş edýäris.

 

product3.jpgKompaniýamyzdan has köp önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, ýokardaky surata basmagyňyzy haýyş edýäris.

 

 

Hormatly jenap ýa-da satyn alyş dolandyryjysy:

Dizel generator web sahypamyzy üns bilen okanyňyz üçin sag boluň, öz dizaýnyňyz ýa-da jikme-jik talapyňyz bar bolsa, bize e-poçta iberip bilersiňiz.

Şeýle hem, anyk jikme-jiklikleri bilmeseňiz, generatoryň güýji, naprýa? Eniýe we ýygylyk ýaly talaplaryňyzy bize aýdyp bilersiňiz.Zawodda ýa-da liftde ýa-da başga enjamlarda ulanylýarmy?Birini size maslahat berip bileris.

Şeýle hem önümçilikden öň naprýa .eniýäni we ýygylygyny barlap görmek üçin haýsy şäherdigiňizi bize aýtmalysyňyz.

Pls walterxinyi@gmail.com adresine poçta iberiň

Wagtyňyz üçin ýene-de bir gezek sag bolsun aýdýaryn we dizel generatorlarynyň uly bazarlary üçin bilelikde işleşeris diýip umyt edýärin

 

Gyzgyn bellikler:

Zhangangzhouou şäherinde ýerleşýän “Walter Elektrik enjamlary” Hytaýyň dizel öndürijileriniň we üpjün edijileriniň arasynda öňdebaryjydyr we hünärmen kompaniýa hökmünde iň oňat we iň täze 69kva Şangçaý dwigateli dizel generatoryny, 94kva Şangçaý dwigateli dizelini öndürip bilýän öz öndürijilik zawodymyz bar. generator, 125kva Şangçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 150kwa Şangçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 160kwa Şangçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 188kwa Şangçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 250kwa Şangçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 313kwa Şangçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 375kwa Şangçaý motorly dizel generator 500kva Şangçaý hereketlendirijisi dizel generatory, 625kwa Şangçaý dwigateli dizel generatory, 750kwa Şangçaý dwigateli dizel generatory, 813kva Şangçaý dwigateli dizel generatory, Hytaý, öndürijiler, üpjün edijiler, zawod, kompaniýa, lomaý, satyn almak, satmak, satmak, arzan, üpjün etmek, paýlamak

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň