80KVA-650KVA Volvo hereketlendiriji dizel generatory

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Walter dizel generator zawody häzirki wagtda ähli elektrik meýdanlarynda (ýagny demir ýol, magdançylyk, hassahanalar, nebit, nebit, aragatnaşyk, aragatnaşyk, kärende, hökümet, zawodlar we gozgalmaýan emläk we ş.m.) hemmetaraplaýyn durnukly güýji üpjün edip biler.

 

“Walter Generator - volvo generator” wolvo hereketlendirijisini kuwwat hökmünde kabul edýär, kuwwaty 68kwa-dan 500kwa çenli, 120 ýyldan gowrak taryhy bolan Şwesiýada “Volvo” dünýäde iň uzyn taryhy bolan motor öndürijisidir.Häzirki wagta çenli hereketlendirijisinde öndürilen önümler 1 million toplumdan geçýär, olar elektrik öndüriji toplumlaryň iň gowy hereketlendiriji güýji.“Volvo” hereketlendirijileri ýokary ýük göterijilik ukybyna, şeýle hem çalt we ygtybarly sowuk başlangyç ýerine ýetirijiligine eýe.

Alternatiw markalar üçin, müşderini erkin saýlamak üçin “Stamford”, “Marathon” we “China” markalary bar.

 

VOLVO GENERATOR aýratynlyklary

1. güýçli güýç, durnukly öndürijilik

2. ýokary hilli polat we boýag senetleri

3. işlemek aňsat we howpsuzlyk

4. ýönekeý ýangyç guýmak dizaýny

5. Çuň deňiz DSE3110 standart paneli, AMF Dolandyryş Paneli Çuň deňiz DSE7320 we Opsiýa üçin Smart HGM6120, Opsiýa üçin ATS

 

WOLVO GENERATOR ÜPJÜNÇILIGI

1. EUB zyňyndy standarty

2. Halkara kepillik hyzmaty

3. Gysga gowşuryş wagty

4. Zawodyň gönüden-göni satuw generatorynyň toplumy, hiliniň we arzan generatoryň bahasyna göz ýetiriň, ahyrky müşderileri has köp girdeji gazanyň

5. ISO9001 CE SGS BV kepilnamasy bilen

6. Dizel generatorlary ätiýaçlyk şaýlaryny has arzan bahadan dünýä bazaryndan almak aňsat

7. Hyzmatdan soňky ulgam

 

2.jpg

 

50hz tehniki parametrler

Generator modeli “Gengerator Prime Power” Gengerator garaşma güýji Volvo Motor Volvo Motor “Stamford Alternator”
KVA KVA Motor modeli Täze hereketlendiriji modeli Alternator modeli
W-VO85-1 85KVA 94KVA TD520GE TAD530GE UCI 224G
W-VO100-1 100KVA 110KVA TAD531GE TAD531GE UCI 274C
W-VO130-1 130KVA 144KVA TAD532GE TAD532GE UCI 274E
W-VO150-1 150KVA 165KVA TAD731GE TAD731GE UCI 274F
W-VO188-1 180KVA 198KVA TAD732GE TAD732GE UCI 274G
W-VO200-1 200KVA 220KVA TAD733GE TAD733GE UCI 274H
W-VO250-1 250KVA 275KVA TAD734GE TAD734GE UCD 274K
W-VO325-1 300KVA 330KVA TAD941GE TAD1342GE HCI 444ES
W-VO375-1 350KVA 385KVA TAD1241GE TAD1343GE HCI 444ES
W-VO400-1 400KVA 450KVA TAD1242GE TAD1344GE HCI 444F
W-VO450-1 450KVA 500KVA TAD1640GE TAD1345GE HCI 544C
W-VO500-1 500KVA 550KVA TAD1641GE TAD1641GE HCI 544D
W-VO570-1 550KVA 605KVA TAD1642GE TAD1642GE HCI 544D
W-VO625-1 600KVA 660KVA TAW1643GE TWD1643GE HCI 544FS

 

60hz tehniki parametrler

Generator modeli “Gengerator Prime Power” Gengerator garaşma güýji Volvo Motor Volvo Motor “Stamford Alternator” Jikme-jik maglumatlar
KVA KVA Motor modeli Täze hereketlendiriji modeli Alternator modeli
W-VO80-1 80KVA 88KVA TD520GE TAD550GE UCI 224F has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO100-1 100KVA 110KVA TAD531GE TAD551GE UCI 274G has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO130-1 130KVA 143KVA TAD532GE TAD750GE UCI 274D has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO150-1 150KVA 165KVA TAD731GE TAD752GE UCI 274F has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO200-1 200KVA 220KVA TAD732GE TAD753GE UCI 274F has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO228-1 228KVA 250KVA TAD733GE TAD754GE UCI 274G has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO350-1 350KVA 385KVA TAD941GE TAD1351GE HCI 444C has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO400-1 400KVA 440KVA TAD1241GE TAD1353GE HCI 444ES has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO450-1 450KVA 495KVA TAD1242GE TAD1354GE HCI 444FS has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO500-1 500KVA 550KVA TAD1640GE TAD1650GE HCI 444F has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO600-1 600KVA 660KVA TAD1641GE TAD1651GE HCI 544C has köp tehniki maglumatlary öwreniň
W-VO650-1 650KVA 715KVA TAW1643GE TAW1653GE HCI 544E has köp tehniki maglumatlary öwreniň

 

baozhuang

 

 

Gaplamak maglumatlary:Umumy gaplama ýa-da faner gapagy

Eltip bermegiň jikme-jigi:Tölegden soň 10 günüň içinde iberilýär

 

packing

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

 

 

1. Nämekuwwat diapazonydizel generatorlaryndan?

Kuwwatlylygy 10kva ~ 2250kva.

2. Nämegowşuryş wagty?

Goýum tassyklanandan soň 7 günüň içinde eltip bermek.

3. Siziňkitöleg möhleti?

a. Biz 30% T / T goýum, gowşuryşdan öň tölenen galyndy tölegi hökmünde kabul edýäris

gözüň öňünde bL / C.

4. Nämenaprýa .eniýedizel generatoryňyzdan?

Naprýa .eniýe, islegiňiz ýaly 220 / 380V, 230 / 400V, 240 / 415V.

5. Siziňkikepillik möhleti?

Kepillik möhletimiz 1-nji ýa-da 1000 iş sagady.Someöne käbir ýörite taslama esaslanyp, kepillik möhletimizi uzaldyp bileris.

 

zhengshu

 

 

沃尔特证书

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň